Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ELBLĄGU

Oddział w Elblągu jest najmłodszą jednostką terenową Żandarmerii Wojskowej. Pamiętać jednak należy, że kontynuuje on bezpośrednio tradycje najpierw wydziału, a później Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Olsztynie. Zamysł utworzenia Wydziału ŻW w Olsztynie pojawił się w kwietniu 1990 roku. Z uwagi na duże obciążenie służbą oraz dość nietypową specyfikę nadgranicznego obszaru działania zaistniała konieczność przeorganizowania wydziału w oddział, co stało się w grudniu 1993 roku. W roku 2001 zmieniono nazwę jednostki na Oddział ŻW w Elblągu z siedzibą w Olsztynie, co podyktowane było planami zmiany miejsca dyslokacji formacji. Ostatecznie jesienią 2002 roku Oddział ŻW został przeniesiony do Elbląga. Powyższe zmiany nie spowodowały dezorganizacji jednostki. Przeciwnie – doskonałe wyniki pracy przyczyniły się do nadania jej w 2005 roku Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP. Od 1 lipca 2011 roku w struktury Oddziału ŻW w Elblągu został włączony Wydział ŻW w Gdyni.

W rejonie służbowej odpowiedzialności oddziału znajduje się Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, na terenie którego elbląscy żandarmi zabezpieczają ćwiczenia wojsk własnych i sojuszniczych. Do stałych zadań w kalendarzu przedsięwzięć jednostki wpisało się zabezpieczenie uroczystości obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

Oddział aktywnie współpracuje z innymi służbami mundurowymi, zwłaszcza z Policją. Żandarmi nie tylko współdziałają w akcjach prewencyjnych, ale również wspólnie szkolą się z zakresu bezpieczeństwa publicznego, współpracy w sytuacjach kryzysowych, czy też zwalczania korupcji.

Żołnierze oddziału udzielają wsparcia i uczestniczą w przedsięwzięciach partnerów społecznych. Są obecni w szkołach gdzie przybliżają uczniom specyfikę formacji lub prowadzą prelekcje mające na celu zapobieganie zjawiskom negatywnym.

Od maja 2006 roku przy oddziale działa elbląskie koło Stowarzyszenia ŻW „Żandarm”, którego celem jest integrowanie środowisk żołnierzy rezerwy, promowanie bieżącej działalności formacji oraz kultywowanie tradycji pokoleń żandarmów.

KOMENDANCI ODDZIAŁU ŻW W ELBLĄGU
• płk Waldemar GUTT (do 2002)
• płk Janusz HINC (2003 – 2005)
• płk Tadeusz PACHUTA (2005 – 2010)
• płk Jarosław BLECH (2010 – 2011)
• płk Piotr PŁONKA (2011 – 2012)
• płk Sławomir URBAŃSKI (2012 – 2018)

    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
Królewiecka 130
82-304 Elbląg
tel. 261313333
fax. 261312660
ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane