Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Barwy i symbole

Barwy i symbole współczesnej Żandarmerii Wojskowej nawiązują do tradycji Żandarmerii okresu międzywojennego, a nawet pierwszych formacji o charakterze żandarmerii powołanych na ziemiach polskich już w czasach napoleońskich i żandarmerii Królestwa Polskiego. Charakterystyczny dla formacji jest kolor szkarłatny - podobnie jak wypustki na kołnierzach kurtek przedwojennych żandarmów. W symbolice często wsytępuje element w postaci hełmu wspartego na pękających granatach, który nawiązuje do kształtu kasku kirasersjerskiego będącego nakryciem głowy żandarmów Królestwa Polskiego.

Barwy i symbole


13 CZERWCA - ŚWIĘTO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

W 1990 roku po ponad 40 latach nieobecności odrodzona Żandarmeria Wojskowa pojawiła się ponownie w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nawiązując do swoich chlubnych tradycji z czasów Powstania Listopadowego i okresu międzywojennego, swoje święto formacja obchodzi w dniu 13 czerwca.

Doroczne święto zostało ustanowione decyzją nr 36/MON z dnia 26 kwietnia 1994 r. przez Ministra Obrony Narodowej. Data święta wiąże się z utworzeniem przez gen. Tomasza Łubieńskiego 13 czerwca 1831 roku Straży Polowej - formacji, która w okresie powstania listopadowego wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa w wojsku polskim.

Barwy i symbole


ZNAK ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Znak Żandarmerii Wojskowej został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 157 z 31 grudnia 2001 r. poz. 1850).

Znakiem Żandarmerii Wojskowej są nałożone na siebie białe litery „Ż” i „W” otoczone wieńcem laurowym – również barwy białej. Litery ŻW oznaczają nazwę formacji – Żandarmeria Wojskowa. Całość została wpisana w szkarłatne koło. Kropka nad literą „z” ma kształt czary znicza z płomieniem, którego szczytowa część znacznie wystaje poza górną krawędź koła. Znak Żandarmerii Wojskowej przedstawiony jest w barwach ŻW – szkarłatnej i żółtej.

Barwy i symbole


OZNAKA ROZPOZNAWCZA ŻW

Żandarmeria Wojskowa jako wyodrębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w skład Sił Zbrojnych RP posiada swoją oznakę rozpoznawczą. W dniu 16 listopada 2007 r. Komisja Historyczna ds. Symboliki Wojskowej zatwierdziła trzy wzory oznak, które wyróżniają żołnierzy policji wojskowej zarówno w kraju jak i na misjach poza jego granicami oraz podczas ćwiczeń międzynarodowych. Oznaka rozpoznawcza Żandarmerii Wojskowej została wprowadzona decyzją nr 634 Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2007 r.

Barwy i symbole

Oznaka w kolorze szkarłatnym noszona  jest przez żołnierzy do munduru wyjściowego i polowego podczas wykonywania czynności służbowych w kraju i za granicą.

Barwy i symbole

Oznaka w kamuflażu „pantera” noszona jest do munduru polowego w kamuflażu „pantera” podczas wykonywania zadań bojowych w kraju i za granicą.

Barwy i symbole

Oznaka w kamuflażu „pustynnym” noszona jest do munduru polowego w kamuflażu „pustynnym” podczas wykonywania zadań bojowych za granicą.


ODZNAKA HONOROWA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Wzór Odznaki Honorowej Żandarmerii Wojskowej określa załącznik nr 5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdzialow, oddziałów i instytucji wojskowych. (Dz.U. zdnia 12 lipca 2010 r.).

Odznakę Honorową Żandarmerii Wojskowej stanowi: na awersie – krzyż kawalerski z proporca Żandarmerii Wojskowej, według wzoru określonego w art. 20 ust. 3 ustawy o znakach, z odwróconymi kolorami na ramionach. Górna połowa krzyża emaliowana na biało, dolna na czerwono. Barwy krzyża zgodnie z barwami Rzeczypospolitej Polskiej według wzoru zawartego w załączniku Nr 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra.

W centralnej części krzyża nałożona tarcza w kształcie koła, okolona otwartym pozłacanym wieńcem z liści laurowych. Wnętrze tarczy emaliowane w kolorze szkarłatnym. Na tarczy nałożony centralny element odznaki pamiątkowej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej – hełm żandarmów z 1830–1831 r., wsparty na pękających granatach. U dołu stylizowane litery „ŻW”.

Odznaka wypukła – metalowa, trzywarstwowa, trzyczęściowa. Mocowana na gwintowany trzpień średnicy 2 mm i nakrętkę średnicy 18 mm z bokiem moletowanym. Wymiary odznaki 36 x 36 mm.

Odznaka Honorowa Żandarmerii Wojskowej może być nadana żołnierzom Żandarmerii Wojskowej lub będącym uprzednio żolnierzami w tej wyodrębnionej i wyspecjalizowanej służbie. Przyznaję się ją za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej po upływie co najmniej sześciu lat pełnienia służby wojskowej. Do udzielenia wyróżnienia uprawnieni są następujący przełożeni dyscyplinarni: Minister Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych (żołnierzom jemu podporządkowanym, po zasięgnięciu opinii właściwego przełożonego dyscyplinarnego) oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Barwy i symbole


ODZNAKA PAMIĄTKOWA ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ELBLĄGU

Odznaka Pamiątkowa Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu została wprowadzona decyzją Ministra Obrony Nardowej nr 34 z dnia 12 lutego 2014 r.

Odznaka pamiątkowa OŻW w Elblągu ma kształt krzyża maltańskiego nałożonego na srebrzysty wieniec laurowy. Ramiona krzyża pokryte są emalią barwy szkarłatnej ze złocistymi obrzeżami.  Po środku krzyża umieszczony jest herb Elbląga, miejsca stacjonowania Oddziału. Nad herbem umieszczona jest czara znicza z płomieniem. Symbol ten, podobnie jak barwa szkarłatna, nawiązuje do znaku Żandarmerii Wojskowej.

Odznakę nadaje Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu na wniosek Komisji  Odznaki Pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Można ją przyznać żołnierzowi zawodowemu po upływie co najmniej dwóch lat pełnienia służby wojskowej lub innym osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

Decyzja nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r.

Barwy i symbole


 

    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
Królewiecka 130
82-304 Elbląg
tel. 261313333
fax. 261312660
ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane